Phạm vi hoạt động
Nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và cải thiện chất lượng vận tải, Công ty cổ phần Gemadept đã đầu tư rất lớn cho đội tàu và phát triển dịch vụ.
 
Từ năm 2003, Gemadept Shipping đã mở rộng hoạt động sang lĩnh vực vận tải container chuyên tuyến; trong xu thế hội nhập môi trường hàng hải quốc tế, công ty đã thực hiện những biện pháp an toàn và kỹ thuật hàng hải cần thiết và theo quy định, đội tàu của Gemadept Shipping được kiểm tra, đánh giá bởi tổ chức Germanischer Lloyd và Malaysia Marine Department bảo đảm đáp ứng tiêu chuẩn ISM và ISPS.
 
 
Vận tải đường biển:
  • HCM – HPH – HCM
  • HCM – SIN – HCM
  • HCM – PKL – HCM
  • HPH – HKG – HPH
  • HPH – KHH – HPH
Vận tải đường sông:
  • HCM – CTO – HCM
  • HCM – PNH – HCM

Các dịch vụ khác.

 


Xem thêm :
•   Vận tải đường biển
•   Vận tải NVOCC
•   Vận tải đường sông
•   Dịch vụ vận tải khác