GEMADEPT SMARTPORT

Kính gửi Anh/Chị,


Smartport đã được triển khai tại 4 cảng của Gemadept (cảng Nam Hải Đình Vũ, cảng Nam Đình Vũ, cảng Nam Hải và Gemalink), trong thời gian sắp tới sẽ được triển khai tại cảng Bình Dương và Phước Long.


Với mong muốn giới thiệu và hướng dẫn về Smartport một cách trực quan hơn, Team MKT đã thực hiện các Clip ngắn với các nội dung chính. Mong anh chị dàn chút giời gian xem qua các sản phẩm giới thiệu Smartport ở dưới đây.

 

1. Giới thiệu Smartport

2. Hướng Dẫn Sử Dụng: Hướng dẫn đăng ký và đăng nhập

3. Một số thắc mắc thường gặp

4. Tra cứu

 

Xem thêm :
•   A subsidiary of CJ Gemadept Shipping Holdings
•   CJ Logistics
•   Gemadept Shipping (GSC)
•   Gemadept Corporation
•   Trang thiết bị