Thông báo
Thông báo những điểm mới về thủ tục hàng trung chuyển quá cảnh theo Nghị định-Thông tư mới 21/06/2018
Ngày đăng : 26/06/2018
Xem thêm :
•   Thông báo tuyển nhân viên Sales - 21/08/2017
•   Thông báo tuyển nhân viên thương vụ - 18/08/2017
•   Thông báo tuyển nhân viên dịch vụ khách hàng - 18/08/2017
•   Thông báo tuyển nhân viên khai thác tàu biển - 18/08/2017
•   Thông báo tuyển nhân viên Marketing & Sales - 18/08/2017
•   Danh mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập - 10/07/2017
•   Bảng niêm yết giá các tuyến dịch vụ trong và ngoài nước của GSC - 27/06/2017
•   Thông báo thực hiện kiểm soát VGM tại Cảng Phước Long và Cảng Bình Dương - 28/06/2016