Thông báo
Bảng niêm yết giá các tuyến dịch vụ trong và ngoài nước của GSC
Ngày đăng : 27/06/2017

Kính gởi :   - Quí Khách Hàng

                    - Quí Hãng Tàu và Đại Lý Hãng Tàu.
 
Công ty Gemadept Shippping (GSC) xin thông báo đến Quý khách hàng về việc thực hiện Qui định việc niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa container bằng đường biển, giá dịch vụ tại cảng biển theo hướng dẫn tại văn bản số 146/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2017 của Chính phủ.

Thời gian áp dụng: 0:00h ngày 01 tháng 07 năm 2017.
 
Các quy định, hướng dẫn liên quan đến thực hiện Qui định việc niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa container bằng đường biển, giá dịch vụ tại cảng biển theo hướng dẫn tại văn bản số 146/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2017 của Chính phủ áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam & tổ chức cá nhân nước ngoài liên quan.
 
Rất mong nhận được sự hợp tác và hỗ trợ từ Quí Khách hàng, Hãng Tàu và Đại lý Hãng Tàu trong việc thực hiện theo nghị định ban hành của Chính phủ trong thời gian tới.
 
Vui lòng tham khảo bảng niêm yết giá các tuyến dịch vụ trong và ngoài nước của GSC cũng như các phụ phí theo bảng như file đính kèm.
 
Trân trọng cảm ơn

 

Xem thêm :
•   Thông báo thực hiện kiểm soát VGM tại Cảng Phước Long và Cảng Bình Dương - 28/06/2016