LỊCH TÀU
Ngày
v
~
v
Cảng đi
v
Cảng đến
v
Tìm
Liên hệ đặt chỗ : (84) - (08) 38 237 237
Tên Tàu 
Mã Tàu 
Tên Cảng 
Phân loại 
Ngày dự kiến đi 
Ngày dự kiến đến 
Ngày thực tế đi 
Ngày thực tế đến 
xv
xv
xv
xv
CAPE FAWLEY 108SSINGAPORELoad11/10/202311/10/202311/10/202311/10/2023
HOCHIMINHDischarge15/10/202315/10/202315/10/202315/10/2023
HOCHIMINHLoad15/10/202315/10/202315/10/202315/10/2023
SINGAPOREDischarge17/10/202317/10/202317/10/202317/10/2023
109SHOCHIMINHLoad29/10/202329/10/202329/10/202329/10/2023
SINGAPOREDischarge31/10/202331/10/202331/10/202331/10/2023
FILOTIMO341SHOCHIMINHLoad27/10/202327/10/202327/10/202327/10/2023
SINGAPORELoad / Discharge29/10/202329/10/202329/10/202329/10/2023
PORT KLANGDischarge31/10/202331/10/202331/10/202331/10/2023
FORTUNE NAVIGATOR2319NHOCHIMINHLoad04/10/202304/10/202304/10/202304/10/2023
HAIPHONGDischarge07/10/202308/10/202307/10/202308/10/2023
HAI AN BELL239SHAIPHONGLoad03/10/202303/10/202304/10/202304/10/2023
HOCHIMINHDischarge05/10/202305/10/202306/10/202306/10/2023
HAI AN CITY031NHOCHIMINHLoad05/10/202305/10/202305/10/202305/10/2023
HAIPHONGDischarge08/10/202308/10/202308/10/202308/10/2023
031SHAIPHONGLoad02/10/202302/10/202303/10/202303/10/2023
HOCHIMINHDischarge04/10/202304/10/202305/10/202305/10/2023
HAI AN EAST114NHOCHIMINHLoad04/10/202304/10/202304/10/202304/10/2023
HAIPHONGDischarge07/10/202307/10/202307/10/202307/10/2023
HAI AN LINK060NHOCHIMINHLoad05/10/202305/10/202305/10/202303/10/2023
Trang :Prev[1]2345678910Next