LỊCH TÀU
Ngày
v
~
v
Cảng đi
v
Cảng đến
v
Tìm
Liên hệ đặt chỗ : (84) - (08) 38 237 237
Tên Tàu 
Mã Tàu 
Tên Cảng 
Phân loại 
Ngày dự kiến đi 
Ngày dự kiến đến 
Ngày thực tế đi 
Ngày thực tế đến 
xv
xv
xv
xv
ASIATIC KING044SHOCHIMINHLoad22/03/202322/03/202322/03/202322/03/2023
PORT KLANGDischarge25/03/202325/03/202325/03/202325/03/2023
045SHOCHIMINHLoad05/04/202305/04/202305/04/202305/04/2023
WEST PORT KLANGDischarge08/04/202308/04/202308/04/202308/04/2023
44NPORT KLANGLoad17/03/202317/03/202317/03/202318/03/2023
HOCHIMINHDischarge22/03/202322/03/202321/03/202322/03/2023
CAPE FAWLEY 095SHOCHIMINHLoad26/03/202326/03/202326/03/202326/03/2023
SINGAPOREDischarge28/03/202328/03/202328/03/202328/03/2023
096SHOCHIMINHLoad09/04/202309/04/202309/04/202309/04/2023
SINGAPOREDischarge12/04/202312/04/202312/04/202312/04/2023
HAI AN LINK043NHOCHIMINHLoad19/03/202319/03/202319/03/202319/03/2023
HAIPHONGDischarge22/03/202322/03/202322/03/202322/03/2023
IAL 001W146HOCHIMINHLoad07/04/202307/04/202307/04/202307/04/2023
SINGAPOREDischarge09/04/202309/04/202309/04/202309/04/2023
KAI HE ZHI CHENG182SHOCHIMINHLoad20/03/202320/03/202323/03/202323/03/2023
SINGAPOREDischarge22/03/202322/03/202325/03/202326/03/2023
1832SHOCHIMINHLoad27/03/202327/03/202330/03/202330/03/2023
SINGAPOREDischarge29/03/202330/03/202302/04/202302/04/2023
184SHOCHIMINHLoad06/04/202306/04/202306/04/202306/04/2023
SINGAPOREDischarge08/04/202308/04/202308/04/202308/04/2023
Trang :Prev[1]2345678910Next